TAKTEKKING

Vi utfører reparasjoner og omlegging av tak.

Vi har lang erfaring, og hjelper deg å velge riktige materialer og løsninger for ditt tak.

Om du har lekkasjer, eller mener huset trenger en ansiktsløftning; vi legger nytt tak med de fleste materialer.

Hvis huset er gammelt og kaldt, kan man i noen tilfeller tilleggsisolere ovenfra ved takomlegging for å spare energi.

Avdekkes skader eller råte, vil våre snekkere utbedre dette samtidig med takomleggingen.

Om taket er gammelt, kan det se fint ut, men lekter kan vær ødelagt, og pappen blir utett. Dette kan føre til små lekkasjer man ikke oppdager så lett innenfra, men som fører til skader og råte på sikt.